Strippen, polymeren linoleum, marmoleum, pvc…

Als we het hebben over linoleum dan bedoelen we eigenlijk vloeren die inderdaad van linoleum, maar ook uit vinyl (pvc) en rubber bestaan. Kortom de elastische of zachte vloeren. Een vloerbedekking die we vaak vinden in scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen maar ook kantoren.

Dergelijk vloeren vragen heel veel arbeidsintensief onderhoud, en wanneer dit niet goed wordt uitgevoerd zijn de gevolgen groot zoals het niet meer kunnen herstellen van de uitstraling, verlies van kleur, beschadigde toplagen etc. Onderhoud is hier intensief en brengt de nodige kosten met zich mee. 

Ook hier is regelmatig een vakman op zijn plaats.

Bijvoorbeeld het strippen en opnieuw in de was zetten van dergelijke vloeren is specialistisch en vraagt nauwkeurig werken met de geschikte producten. Hiervoor wordt er dan ook gewerkt met de kwaliteitsproducten van Ecolab.

We hebben al vele jaren ervaring als het gaat om het onderhoud en de reiniging van deze elastische vloeren.Ook nu brengen we een advies uit wat past bij het gevraagde onderhoud.